AKTUALNOŚCI

  • Współpraca z Centrum Badawczo-Rozwojowym Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
    NEXUM w ramach swojej działalności na rzecz wspierania innowacyjności przedsiębiorstw podpisało umowę o współpracy z Centrum Badawczo rozwojowym Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Bytomiu. W ramach umowy będziemy podejmować wspólne działania o charakterze promocyjnym i rozwojowym w tematach związanych z komercjalizacją wiedzy oraz prac badawczo-rozwojowych, a także świadczyć wspólne usługi proinnowacyjne na rzecz przedsiębiorstw. Dzięki...
  • Spotkanie informacyjne w Centrum Innowacji i Transferu Technologii
    W dniu 23 maja 2016 w siedzibie CITT w Gliwicach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu "Bony na innowacje  dla MŚP". Uczestnicy będą mogli zapoznać się m.in z zasadami współpracy z Centrum szczególnie w kontekście ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu w ramach działania 2.3.2 POIR "Bony na Innowacje dla MŚP" Dokładne informacje dostępne...
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – województwo śląskie
    29 lipca 2016 w województwie śląskim ogłoszony został nabór wniosków na dofinansowanie projektów inwestycyjnych związanych z szeroko rozumianą informatyzacją przedsiębiorstw. Zgodnie z Uszczegółowieniem do RPO w ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać dotację na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz - wspierane będą inwestycje, w wyniku...

10 lat doświadczenia

Historia firmy NEXUM rozpoczęła się wraz z pojawieniem się pierwszych dotacji unijnych dla polskich przedsiębiorstw. Od ponad 10 lat skutecznie wspieramy naszych Klientów w pozyskiwaniu funduszy na rozwój biznesu. Poza pozyskiwaniem finansowania Spółka NEXUM koncentruje się na prowadzeniu działalności polegającej na stymulowaniu przedsiębiorczości, w tym pomocy w tworzeniu i rozwoju oraz promowaniu przedsiębiorstw innowacyjnych i transferze wiedzy...

Jak możemy pomóc?

Pomagamy w osiągnięciu komercyjnego sukcesu projektom innowacyjnym, przy czym innowacja nie musi oznaczać wielkiego przełomu, ponieważ równie cenne są te powstające codziennie w Twojej firmie. Pomożemy Ci w tworzeniu i wdrażaniu innowacji oraz zapewnimy dostęp do fachowej wiedzy i nowoczesnych technologii. Doradzimy jak zwiększyć szanse na sukces rynkowy Twojego projektu i przygotujemy wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych...

Dlaczego właśnie my?

why

Przez lata naszej współpracy z firmami sektora MSP dobrze poznaliśmy ich oczekiwania. Doskonale rozumiemy jakie stoją przed Toba wyzwania i czego potrzebujesz aby osiągnąć sukces rynkowy. Łączymy różne doświadczenia, wiedzę i zainteresowania po to, aby skutecznie wspierać innowacyjne pomysły naszych Klientów. Pracujemy kompleksowo, dlatego jesteśmy z Tobą na wszystkich etapach wdrażania innowacji - począwszy od generowania pomysłów...

Krajowy System Usług dla MSP (KSU)

Jesteśmy akredytowanym ośrodkiem (12/40/2020/337) Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Krajowy System Usług to sieć współpracujących podmiotów, które wspierają rozwój przedsiębiorczości w Polsce. W ośrodkach KSU przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług doradztwa biznesowego w zakresie innowacji, ochrony środowiska, zarządzania finansami, zarządzania energią, wykorzystania technologii informacyjnych, marketingu i sprzedaży produktów przetwórstwa rolno-spożywczego. Ponadto, przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu pożyczki lub poręczenia. Wszystkie ośrodki współpracujące z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach KSU działają na podstawie wypracowanych Standardów Usług, dzięki czemu przedsiębiorca otrzymuje usługę najwyższej jakości. Dodatkowo, we współpracy z Krajowym System Usług działa kilkadziesiąt funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeniowych, które są zrzeszone w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych i Krajowym Stowarzyszeniu Funduszy Poręczeniowych. Wiele organizacji tworzących KSU współpracuje jednocześnie z innymi znanymi sieciami, takimi jak Enterprise Europe Network (konsorcja dawnych Centrów Euro Info, EIC i Ośrodków Przekazu Innowacji, IRC). Więcej informacji o KSU dostępne jest na stronach PARP

dotacje unijne, innowacje, doradztwo